Opleiding:
  • licentiaat in de rechten (RUG/UGent 1992)
  • bijzonder gediplomeerde in het Europees recht (UGent 1993)
  • postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar (KULAK)Gerechtelijke Mandaten:
  • curator van faillissementen
  • vereffenaar van gerechtelijk ontbonden vennootschappen
  • pandverzilveraar
  • voorlopig bewindvoerder
  • collectief schuldbemiddelaar
  • curator van onbeheerde nalatenschappen