KYJAVA Comm.V - 18-12-2017 [ aangiften schuldvordering - PV2 uiterlijk 27-01-2019 ]

CLAUS Tim - 18-12-2017 [ aangiften schuldvordering - PV2 uiterlijk 27-01-2019 ]

D'HOEDT MICHELE BVBA - 20-10-2017  [ aangiften schuldvordering - PV2 uiterlijk 20-10-2018 ]

TRAVABE BVBA - 10-04-2017  [ aangiften schuldvordering PV2 uiterlijk 10-04-2018 ]

FLANAGAN BVBA - 09-01-2017 [ aangiften schuldvordering PV3 uiterlijk 09-01-2019 ]