Onze tarieven


De aanrekening van de prestaties bestaat uit het luik ereloon, het luik kantoorkosten en het luik kosten derden.

Inzake ereloon wordt ofwel een uurtarief van 95,00 € + 21%, ofwel een forfait naargelang de zaak, ofwel een percentage op de waarde van de zaak met een maximum van 12%.

Inzake kantoorkosten worden volgende tarieven gehanteerd:
  • aanleg & bewaring dossier:60,00 €
  • procedurestukken (dagv./verz.besl.):10,00 € / pagina
  • uitgaande briefwisseling:9,50 € / pagina
  • uitgaande e-mail:6,50 € / e-mail
  • copie/afdruk z/w document/fax/e-mail:0,30 € / pagina
  • copie/afdruk kleur foto/document/e-mail:1,20 € / pagina
  • opvraging KBO & kredietrapport:60,00 € / rapport
  • griffiebon voor betaling kosten rechtbank:0,50 € / griffiebon

Deze tarieven zijn te verhogen met 21% BTW en kunnen naargelang de omstandigheden aangepast worden.

Inzake kosten derden betreft dit kosten van de rechtbank, kosten van de gerechtsdeurwaarder, kosten van vertaling, enz…, dus kosten van derden die doorgerekend worden aan de cliënt.

De aanrekening van dit ereloon en kosten staat steeds gedetailleerd op de factuur vermeld.